Tải các mẫu hồ sơ, các mục yêu cầu

Vui lòng tham khảo các mục yêu cầu của kỳ thi nhập học để biết chi tiết thông tin kỳ thi nhập học, v.v…

Mục yêu cầu của kỳ thi nhập học (Nhập học tháng 4, nhập học tháng 9/2024)

Đơn xin nhập học (Nhập học tháng 4, nhập học tháng 9/2024)

Tải về và in ra (cỡ A4, một mặt), ghi các mục cần thiết để nộp.

Giấy bảo lãnh (Nhập học tháng 4, nhập học tháng 9/2024)

Chỉ nộp trong trường hợp bản thân người nộp là người bảo lãnh chi trả chi phí.

Tập sách mỏng (năm 2024)

Tập sách mỏng giới thiệu về khóa học đặc biệt dành cho du học sinh của Đại học Kansai.

Tờ bướm (năm 2024)

Get ADOBE READER

Video giới thiệu khóa học đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế

Video giới thiệu trường đại học Kansai

Đến đầu trang này