Trường Đại học Kansai mở khóa học đặc biệt dành cho du học sinh ở quảng trường quốc tế Minamisenri được xây dựng vào tháng 4/2012 như một phần trong kế hoạch quốc tế hóa.
Tại khóa học đặc biệt dành cho du học sinh của Đại học Kansai, ngoài năng lực Nhật ngữ, nhà trường cũng hỗ trợ tích cực trong việc bồi dưỡng năng lực nền tảng trong hoạt động học thuật tại trường đại học, viện sau đại học, v.v... như vận dụng ICT (công nghệ thông tin truyền thông) vào học tập để trau dồi khả năng vận dụng thông tin, v.v...

Đến đầu trang này