Thông tin về kỳ thi nhập học

Mục đích của khóa học đặc biệt dành cho du học sinh Đại học Kansai là giảng dạy tiếng Nhật, tình hình Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản, v.v… cho người nước ngoài có nguyện vọng học tiếp lên các khoa, viện sau đại học của trường hoặc các trường đại học, viện sau đại học khác của Nhật Bản.

Khái quát về kỳ thi nhập học(năm 2022)

Số lượng tuyển 130 người (tổng số sinh viên nhập học tháng 4 và tháng 9)
Tư cách nộp đơn

Người hội đủ tất cả các điều kiện từ (1) đến (3) dưới đây.

 1. (1) Người có quốc tịch nước ngoài.
 2. (2) Người tương ứng với bất kỳ điều nào từ ① đến ⑤ dưới đây.
  1. ①Người đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông 12 năm ở nước sở tại trước thời điểm nhập học Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh.
  2. ②Người đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông 12 năm ở nước sở tại, người đã đạt chứng chỉ trong các kỳ thi quốc gia (bao gồm những kỳ thi tương đương kỳ thi quốc gia) được công nhận có học lực tương đương hoặc cao hơn và người đủ 18 tuổi tính từ thời điểm nhập học.
  3. ③Người đã đạt một trong các bằng đầu vào đại học quốc tế (International Baccalaureate, GCE A-Level, Abitur, Baccalaureate) ở nước sở tại.
  4. ④Người đã hoàn thành chương trình giáo dục 12 năm tại cơ sở giáo dục ở nước sở tại được các tổ chức đánh giá quốc tế (WASC, ACSI, CIS) cấp chứng nhận đã tham gia chương trình giáo dục v.v...
  5. ⑤Người từ 18 tuổi trở lên tính tại thời điểm nhập học và được trường chúng tôi công nhận là có bằng cấp tương đương hoặc cao hơn loại bằng được đề cập từ ① đến ④.
   ※Trường hợp chương trình giáo dục thông thường ở nước ngoài là 11 năm v.v... thì tùy vào quốc gia và loại trường học mà Bộ Giáo dục - Văn hóa - Thể thao - Khoa học và Công nghệ đã chỉ định, có thể sẽ đáp ứng được điều kiện này nên hãy liên hệ riêng với chúng tôi.
   ※Các bạn mang hai quốc tịch, quốc tịch Nhật và quốc tịch nước ngoài, xin vui lòng liên hệ riêng với chúng tôi.
 3. (3) Người có quá trình học tiếng Nhật từ 1 năm trở lên (từ 300 giờ trở lên). Hoặc người có năng lực tiếng Nhật tương đương hoặc cao hơn trình độ N4 của kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật.
  ※Tuy nhiên, về nguyên tắc, tính đến ngày nhập học vào Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh, người đã có hơn 1 năm thường trú tại các cở sở đào tạo tiếng Nhật khác ở Nhật Bản sẽ không được nộp đơn.
Lệ phí thi tuyển sinh 20.000 Yên
Cách thức lựa chọn Lựa chọn hồ sơ và phỏng vấn, v.v…

Cho đến khi trở thành du học sinh của khóa học đặc biệt.

Giới thiệu quy trình cho đến khi trở thành du học sinh của khóa học đặc biệt.

Cho đến khi trở thành du học sinh của khóa học đặc biệt.

Trường hợp đã từng lưu trú tại Nhật Bản thì không thực hiện thủ tục tại ⑪, ⑫ . Bản thân người nhập học phải trực tiếp làm thủ tục tại Cục quản lý nhập cảnh.

Lịch trình từ khi gửi hồ sơ đến khi nhập học (Dự định năm 2022)

Nhập học tháng 4 Nhập học tháng 4【Tuyển sinh đợt 2】 Nhập học tháng 9
Nộp lệ phí tuyển sinh Ngày 3 ~ ngày 27 tháng 9 năm 2021 Ngày 14/10 ~ Ngày 8/11/ 2021 Ngày 4 ~ ngày 25 tháng 4 năm 2022
Đăng ký trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ Bắt buộc đến ngày 3 ~ ngày 27 tháng 9 năm 2021 Ngày 14/10 ~ Ngày 8/11/ 2021 Bắt buộc đến ngày 4 ~ ngày 25 tháng 4 năm 2022
Phỏng vấn Cuối tháng 10 năm 2021 Cuối tháng 11/ 2021 Cuối tháng 5 năm 2022
Thông báo kết quả Giữa tháng 11 năm 2021 Ngày 9/12/2021 (thứ Năm) Giữa tháng 6 năm 2022
Nộp tiền khi nhập học Cuối tháng 11 năm 2021 Ngày 10/12 ~ Ngày 20/12/2021 Cuối tháng 6 năm 2022
Đăng ký Visa Tháng 2 năm 2022 Tháng 2/ 2022 Tháng 8 năm 2022
Đến Nhật Bản Cuối tháng 3 năm 2022 Giữa ~ cuối tháng 3/ 2022 Cuối tháng 9 năm 2022
Lễ khai giảng Đầu tháng 4 năm 2022 Đầu tháng 4/ 2022 Cuối tháng 9 năm 2022

Tình hình nhập học ( 3 năm trước)

Số lượng người có nguyện vọng Số lượng người thi đỗ
Học viên nhập học tháng 4 năm 2018 62 52
Học viên nhập học tháng 9 năm 2018 94 83
Học viên nhập học tháng 4 năm 2019 61 50
Học viên nhập học tháng 9 năm 2019 107 83
Học viên nhập học tháng 4 năm 2020 65 51
Học viên nhập học tháng 9 năm 2020 66 51
Học viên nhập học tháng 4 năm 2021 29 28
Đến đầu trang này