Thông tin về kỳ thi nhập học

Mục đích của khóa học đặc biệt dành cho du học sinh Đại học Kansai là giảng dạy tiếng Nhật, tình hình Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản, v.v… cho người nước ngoài có nguyện vọng học tiếp lên các khoa, viện sau đại học của trường hoặc các trường đại học, viện sau đại học khác của Nhật Bản.

 Thời hạn khóa học là 1 năm, tuy nhiên cũng có trường hợp có thể phê chuẩn gia hạn thời gian khóa học kéo dài 2 năm.

Khái quát về kỳ thi nhập học(năm 2024)

Số lượng tuyển 130 người (tổng số sinh viên nhập học tháng 4 và tháng 9)
Tư cách nộp đơn

Người hội đủ tất cả các điều kiện từ (1) đến (3) dưới đây.

 1. (1) Người có quốc tịch nước ngoài.
 2. (2) Người tương ứng với bất kỳ điều nào từ ① đến ⑤ dưới đây.
  1. ①Người đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp chương trình giáo dục phổ thông 12 năm ở nước sở tại trước thời điểm nhập học Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh.
  2. ②Người đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông 12 năm ở nước sở tại, người đã đạt chứng chỉ trong các kỳ thi quốc gia (bao gồm những kỳ thi tương đương kỳ thi quốc gia) được công nhận có học lực tương đương hoặc cao hơn và người đủ 18 tuổi tính từ thời điểm nhập học.
  3. ③Người đã đạt một trong các bằng đầu vào đại học quốc tế (International Baccalaureate, GCE A-Level, Abitur, Baccalaureate) ở nước sở tại.
  4. ④Người đã hoàn thành chương trình giáo dục 12 năm tại cơ sở giáo dục ở nước sở tại được các tổ chức đánh giá quốc tế (WASC, ACSI, CIS) cấp chứng nhận đã tham gia chương trình giáo dục v.v...
  5. ⑤Người từ 18 tuổi trở lên tính tại thời điểm nhập học và được trường chúng tôi công nhận là có bằng cấp tương đương hoặc cao hơn loại bằng được đề cập từ ① đến ④.
   ※Trường hợp chương trình giáo dục thông thường ở nước ngoài là 11 năm v.v... thì tùy vào quốc gia và loại trường học mà Bộ Giáo dục - Văn hóa - Thể thao - Khoa học và Công nghệ đã chỉ định, có thể sẽ đáp ứng được điều kiện này nên hãy liên hệ riêng với chúng tôi.
   ※Các bạn mang hai quốc tịch, quốc tịch Nhật và quốc tịch nước ngoài, xin vui lòng liên hệ riêng với chúng tôi.
 3. (3) Người có quá trình học tiếng Nhật từ 1 năm trở lên (từ 300 giờ trở lên). Hoặc người có năng lực tiếng Nhật tương đương hoặc cao hơn trình độ N4 của kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật.
  ※Tuy nhiên, về nguyên tắc, tính đến ngày nhập học vào Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh, người đã có hơn 1 năm thường trú tại các cở sở đào tạo tiếng Nhật khác ở Nhật Bản sẽ không được nộp đơn.
Lệ phí thi tuyển sinh 20.000 Yên
Cách thức lựa chọn Lựa chọn hồ sơ và phỏng vấn, v.v…

Cho đến khi trở thành du học sinh của khóa học đặc biệt.

Giới thiệu quy trình cho đến khi trở thành du học sinh của khóa học đặc biệt.

Cho đến khi trở thành du học sinh của khóa học đặc biệt.

Trường hợp đã từng lưu trú tại Nhật Bản thì không thực hiện thủ tục tại ⑪, ⑫ . Bản thân người nhập học phải trực tiếp làm thủ tục tại Cục quản lý xuất nhập cảnh.

Lịch trình từ khi gửi hồ sơ đến khi nhập học (Dự định năm 2024)

Nhập học tháng 4 Nhập học tháng 9
Nộp lệ phí tuyển sinh Ngày 1 ~ ngày 25 tháng 9 năm 2023 Ngày 1 ~ ngày 22 tháng 4 năm 2024
Đăng ký trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ Bắt buộc đến ngày 1 ~ ngày 25 tháng 9 năm 2023 Bắt buộc đến ngày 1 ~ ngày 22 tháng 4 năm 2024
Phỏng vấn Cuối tháng 10 năm 2023 Cuối tháng 5 năm 2024
Thông báo kết quả Giữa tháng 11 năm 2023 Giữa tháng 6 năm 2024
Nộp tiền khi nhập học Cuối tháng 11 năm 2023 Cuối tháng 6 năm 2024
Đăng ký Visa Tháng 2 năm 2024 Tháng 8 năm 2024
Đến Nhật Bản Cuối tháng 3 năm 2024 Cuối tháng 9 năm 2024
Lễ khai giảng Đầu tháng 4 năm 2024 Cuối tháng 9 năm 2024

Tình hình nhập học ( 3 năm trước)

Số lượng người có nguyện vọng Số lượng người thi đỗ
Học viên nhập học tháng 4 năm 2020 65 51
Học viên nhập học tháng 9 năm 2020 66 51
Học viên nhập học tháng 4 năm 2021 29 28
Học viên nhập học tháng 9 năm 2021 58 52
Học viên nhập học tháng 4 năm 2022 44 41
Học viên nhập học tháng 9 năm 2022 86 79
Học viên nhập học tháng 4 năm 2023 73 62
Đến đầu trang này