MENU

JPN-COIL Association

 >  JPN-COIL Association  >  JPN-COIL Association New Member Application Announcements

2022.09.01JPN-COIL Association

JPN-COIL Association New Member Application Announcements

We are pleased to announce that Kanazawa Seiryo University will join the JPN-COIL Association as a regular member.