Các chủ đềRSS

2019/03/15

Tổ chức lễ tốt nghiệp

2019/02/28

Khóa nghiên cứu ngôn ngữ ngắn hạn mùa Đông khóa 2 Lễ tốt nghiệp và Tiệc chia tay

2019/02/28

Khóa nghiên cứu ngôn ngữ ngắn hạn mùa Đông khóa 2 Buổi thuyết trình thành quả

2019/02/28

Khóa nghiên cứu ngôn ngữ ngắn hạn mùa Đông khóa 2 Trải nghiệm Trà đạo

2019/02/28

Khóa nghiên cứu ngôn ngữ ngắn hạn mùa Đông khóa 2 Ngoại khóa tham quan Uji, Nara

2019/02/12

Khóa học nghiên cứu ngôn ngữ ngắn hạn học kì 1- mùa Đông Lễ tốt nghiệp và Tiệc chia tay

2019/02/12

Khóa học nghiên cứu ngôn ngữ ngắn hạn kì học mùa Đông Buổi thuyết trình thành quả

2019/02/12

Khóa nghiên cứu ngôn ngữ ngắn hạn kì học mùa Đông Hoạt động ngoại khóa tham quan núi Shigi và khu vực Iga

2019/02/12

Khóa nghiên cứu ngôn ngữ ngắn hạn kì học mùa Đông Trải nghiệm gói khăn Furoshiki

2019/02/12

Khóa nghiên cứu ngôn ngữ ngắn hạn kì học mùa Đông Trải nghiệm Trà đạo

2019/01/22

Khóa đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn học kì mùa Đông tổ chức chương trình giao lưu cho học viên chương trình với sinh viên Đại học Kansai

2019/01/22

Khóa đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn kì học mùa Đông tổ chức ngoại khóa thăm vùng Kyoto - Nara

2019/01/22

Tổ chức chương trình ngoại khóa tại Kyoto

2018/12/05

Sự kiện Mochi- tsuki

2018/12/05

Hội thi thể thao liên hiệp 4 kí túc xá

2018/11/22

Tổ chức chương trình hướng dẫn học lên

2018/09/25

Tổ chức lễ Khai giảng khóa học đặc biệt dành cho du học sinh tại Đại học Kansai Học kì mùa Thu năm 2018

2018/09/13

Tổ chức lễ tốt nghiệp khóa học đặc biệt dành cho du học sinh tại Đại học Kansai Học kì mùa Xuân năm 2018

2018/06/14

Có một cuộc gặp gỡ trao đổi giữa các sinh viên của khóa đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn và sinh viên Đại học Kansei.

2018/06/08

Khóa đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn (mùa hè 1) bắt đầu vào năm 2018

2018/05/31

Tôi đã đi học ngoài trường vào ngày 21 tháng 4 năm 2018.

2018/04/12

Lễ mừng nhập học khoá học đặc biệt dành cho du học sinh kỳ mùa xuân năm 2018

2018/04/12

Lễ mừng nhập học khoá học đặc biệt dành cho du học sinh kỳ mùa xuân năm 2018

Đến đầu trang này