Thông báo về việc tiếp nhận đăng ký Sự kiện kỷ niệm 10 năm (Hội nghị chuyên đề/ Họp lớp/ Tiệc giao lưu)

2023/02/14

Chương trình đăng ký cho các sự kiện kỷ niệm đã bắt đầu trên trang web của dự án kỷ niệm 10 năm. Hội nghị chuyên đề/ Họp lớp/ Tiệc giao lưu sẽ tiếp nhận trên cơ sở ưu tiên theo trình tự đăng ký. Rất mong nhận được sự tham gia của các bạn.

https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/10th_anniversary/index.html

Đến đầu trang này