Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh tiếp nhận đơn đăng ký cho đợt nhập học tháng 9 năm 2023

2023/03/31

Thi gian nhn h sơ xét tuyn kỳ nhp hc tháng 9/2023 là t ngày 3/4 đến ngày 24/4 (th Hai) năm 2023.

Thí sinh cn hoàn thành 3 bước sau đ hoàn thành đơn đăng ký: Np phí d thi đu vào, ② Đăng ký trc tuyến và ③ Gi h sơ đăng ký.

V vic np phí d thi đu vào mc ①, đi vi hình thc chuyn khon, vui lòng chuyn tin trước ngày 17/4 đ có th đến tài khon nhà trường trước ngày 24/4.

Thí sinh có th ti nhng mc cn thiết cho vic nhp hc năm hc 2023 thông qua đường link dưới đây.

https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/about/download/index.html

Đến đầu trang này