Thông báo khắc phục sự cố với Biểu mẫu đăng ký trực tuyến

2020/09/23


Vấn đề với biểu mẫu đăng ký trực tuyến đang được khắc phục.

Thí sinh đăng ký nhập học kì tháng 4 năm 2021, vui lòng đăng ký trực tuyến từ URL sau trong thời gian từ nay đến 23 giờ 59 (giờ Nhật Bản) ngày 28 tháng 9 (thứ Hai).
https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/registration/

Xin cảm ơn.

Đến đầu trang này