[Quan trọng] Lưu ý về độ trễ của chuyển phát quốc tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và Việc gia hạn thời hạn nộp một số chứng chỉ

2020/04/17

● Về độ trễ của dịch vụ chuyển phát quốc tế

Nhà trường dự đoán dịch vụ chuyển phát quốc tế sẽ có sự chậm trễ do ảnh hưởng từ sự lây lan của coronavirus mới (Covid -19). Khi nộp hồ sơ, vui lòng tự lưu trữ thêm một bản sao của toàn bộ hồ sơ.

Xin lưu ý, trong trường hợp dịch vụ chuyển phát bị chậm trễ, hồ sơ không được gửi tới trước ngày hết hạn nộp hồ sơ và thí sinh không thể gửi các bản sao tới nhà trường, việc nộp đơn của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

● Việc gia hạn thời hạn nộp một số chứng chỉ

Các ứng viên muốn đăng ký Khóa học Đặc biệt dành cho du học sinh của Đại học Kansai (Bekka), tới trước ngày 30 tháng 4 (thứ Năm) cần đóng lệ phí tuyển sinh, hoàn thành đăng ký trực tuyến và gửi hồ sơ tới nhà trường (phải đến trong ngày 30 tháng 4).

Tuy nhiên, trong trường hợp thí sinh chưa xin được chứng nhận của các tổ chức giáo dục hoặc các cơ quan Nhà nước do ảnh hưởng sự lây lan của coronavirus mới (Covid- 19), thí sinh cần phải gửi tất cả các hồ sơ, trừ các giấy tờ chưa chứng nhận kịp, tới nhà trường trước 30 tháng Tư (Thứ Năm); đồng thời thông báo cho Trung tâm Giáo dục Quốc tế, Đại học Kansai bằng e-mail (địa chỉ emai: ku-jpn@ml.kandai.jp) về các giấy tờ còn thiếu. Sau đó, thí sinh cần gửi email file PDF của tất cả các giấy tờ còn thiếu đến Trung tâm trước ngày 11 tháng Năm (Thứ Hai).

Xin lưu ý, việc nộp đơn của thí sinh sẽ bị hủy bỏ nếu bản sao PDF gửi tới sau ngày 11 tháng 5 (Thứ Hai). Ngoài ra, sau đó bản gốc của các giấy tờ cần phải tới nhà trường nên thí sinh lưu ý bảo quản cẩn thận cho tới khi có liên lạc từ nhà trường.

Đến đầu trang này