Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh: Kết thúc tiếp nhận hồ sơ nhập học kỳ tháng 4 năm 2020

2020/09/29

Thời hạn nộp hồ sơ tuyển sinh kỳ tháng 4 năm 2021 đã kết thúc.

Thời gian tuyển sinh kỳ tháng 9 năm 2021 như sau:
Nhập học tháng 9 năm 2021
Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 5 tháng 4 (thứ Hai) đến ngày 26 tháng Tư (thứ Hai), năm 2021
Đến đầu trang này