Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh đang nhận đơn đăng ký cho đợt nhập học tháng 9 năm 2020

2020/04/03

Thời hạn nộp đơn đăng ký cho đợt nhập học tháng 9 năm 2020 bắt đầu từ ngày 3/4/2020 (Thứ sáu) đến ngày 30/4/2020 (Thứ năm).

Để hoàn tất đăng ký, các bạn cần hoàn thành các thủ tục: nộp lệ phí dự thi nhập học, đăng ký online và kèm theo đính kèm hồ sơ đăng ký.

Các bạn có thể tải những hạng mục cần thiết cho việc nhập học năm 2020 thông qua đường link dưới đây:

http://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/vn/about/download/index.html

Đến đầu trang này