Khóa đào tạo ngôn ngữ ngắn hạn (IJLC)  Hủy bỏ Khóa mùa đông kì 2 năm 2020

2020/12/15

Do không đạt được số lượng người tham gia tối thiểu, nhà trường quyết định hủy Khóa mùa đông kì 2 năm 2020.
Nhà trường sẽ thông báo lại về khóa học này kì mùa hè năm 2021 ngay khi có các thông tin chi tiết.
Đến đầu trang này