Đại học Kansai tuyển sinh đầu vào cho Khoa dự bị đại học (Bekka) kì tháng 9/2019

2019/04/17

Đại học Kansai đã bắt đầu tiến hành tuyển sinh kì nhập học tháng 9/2019
Thời gian nộp hồ sơ: đến ngày 1/5/2019 (thứ Ba)
Để hoàn thành hồ sơ nhập học, học viên cần hoàn thành phí nhập học, hồ sơ đăng kí trực tuyến và gửi hồ sơ theo đường bưu điện tới nhà trường.
Dưới đây là Hướng dẫn tuyển sinh năm 2019, xin vui lòng xem và tải về:
Đến đầu trang này