Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh đang tiếp nhận đơn đăng ký cho đợt nhập học tháng 9 năm 2022

2022/04/04

Thi gian nhn h sơ xét tuyn kỳ nhp hc tháng 9/2022 là t ngày 4/4 (th Hai) đến ngày 25/4 (th Hai) năm 2022. Thí sinh cn hoàn thành các bước sau đ hoàn thành đơn đăng ký: Np phí d thi đu vào, ② Đăng ký trc tuyến và ③ Gi h sơ đăng ký.

V vic np phí d thi đu vào mc ①, đi vi hình thc chuyn khon, vui lòng chuyn tin trước ngày 18/4 đ có th đến tài khon nhà trường trước ngày 25/4.

Ngoài ra, trong trường hp có hc viên Bekka chưa th nhp cnh vào Nht Bn do nh hưởng ca Covid-19, v.v., Nhà trường có kế hoch t chc các lp hc theo c hình thc trc tiếp và trc tuyến. Do đó, hc viên có th trc tuyến cho đến khi nhp cnh vào Nht Bn.

Thí sinh có th ti nhng mc cn thiết cho vic nhp hc năm 2022 thông qua đường link dưới đây:

https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/vn/about/download/index.html


Đến đầu trang này