Tham gia Hội thảo Du học Nhật Bản (trực tuyến)!

2021/07/19

Đại học Kansai sẽ tham gia Hội thảo Du học Nhật Bản (trực tuyến) do Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) tổ chức. Năm nay, nhà trường sẽ tham gia phiên tiếng Anh của Hội thảo.

Vào ngày diễn ra sự kiện, chúng tôi sẽ giải thích về chương trình Bekka, các khoa Đại học hay Sau đại học, v.v. của nhà trường. Các bạn hãy tham gia nhé!

Thời gian:

Ngày 29 tháng 8 năm 2021 (Chủ nhật)

12:40-13:40 (giờ Nhật Bản) 10:40-11:40 (giờ Việt Nam)

・ZoomURL: https://zoom.us/j/7934638761
・ZoomID: 793 463 8761
・PW:không ai


Thông tin chi tiết:
https://jassofair.studyinjapan.go.jp/en/search/detail.php?school_seq=24

Đến đầu trang này