Tham gia Hội thảo Du học Nhật Bản (ONLINE)!

2020/12/01

Trường chúng tôi sẽ tham gia Hội thảo Du học Nhật Bản (Online) do Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) tổ chức.

Vào ngày diễn ra sự kiện, chúng tôi sẽ giải thích về chương trình Bekka, các khoa Đại học hay Sau đại học, v.v.. Các bạn hãy tham gia nhé!

Thời gian Cơ quan thực hiện Chi tiết
12 tháng 12 năm 2020 (thứ Bảy) 14: 00 ~ 17: 00 (giờ Nhật Bản) Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản click

Đến đầu trang này