Hội thảo du học Nhật Bản tại Việt Nam.

2019/10/01

Chúng tôi sẽ tham gia hội thảo du học Nhật Bản do đơn vị hành chính độc lập hỗ trợ sinh viên Nhật Bản Jasso tổ chức tại Việt Nam.

Vào ngày hôm đó, tại quầy của đại học Kansai sẽ tổ chức trưng bày tài liệu và phát tài liệu.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiếp nhận tư vấn cá nhân. Các bạn hãy tham gia cùng chúng tôi nhé!

  • Thông tin sự kiện hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh:

October 5 (Saturday), 2019 9:00 - 15:30

Địa điểm: Khách sạn REX

  • Thông tin sự kiện hội thảo tại Hà Nội:

October 6 (Sunday), 2019 9:00 - 15:30

Địa điểm: Khách sạn Lotte Hà Nội

Link sự kiện: https://www.jasso.go.jp/en/study_j/event/2019/vietnam.html

Đến đầu trang này