News News

第1回 関西大学初等部・中等部・高等部 入学式を挙行しました。

本日高槻ミューズキャンパスにおいて、第1回 関西大学初等部、関西大学中等部、関西大学高等部入学式を挙行しました。

初等部新1・2・3年生合計190名、中等部新1年生111名、高等部新1年生130名の児童・生徒の入学とともに、関西大学初等部・中等部・高等部の新しい歴史がスタートしました。

第1回 関西大学初等部・中等部・高等部 入学式の写真 第1回 関西大学初等部・中等部・高等部 入学式の写真 第1回 関西大学初等部・中等部・高等部 入学式の写真 第1回 関西大学初等部・中等部・高等部 入学式の写真 第1回 関西大学初等部・中等部・高等部 入学式の写真 第1回 関西大学初等部・中等部・高等部 入学式の写真

PageTop