Tổ chức chuyến thực tế đầu tiên năm 2021: Tham quan nhà máy trực tuyến

2021/08/10

Khóa hc đc bit dành cho du hc sinh Đi hc Kansai t chc các chuyến đi thc tế 3 ln mt năm đ hc viên hiu sâu hơn v văn hóa và xã hi Nht Bn.

Vào ngày 3/8, nhà trường đã t chc mt chuyến tham quan trc tuyến nhà máy như mt chuyến đi thc tế ti Qung trường quc tế Minami Senri vi s hp tác ca công ty Kontex Corporation. Các hc viên đã được tìm hiu v công ngh sn xut khăn Imabari đng cp thế gii.

Đu tiên, ông Kondo, ch tch công ty, đã gii thích lch s ca khăn Imabari và bi cnh xây dng thương hiu mt cách d hiu. Các hc viên được trang b thêm kiến thc khi xem video v quá trình sn xut khăn ti nhà máy. Các bn cũng tích c tham gia tr li câu đ và phn hi đáp sau đó.

Hc viên tham gia đã nói lên n tượng ca mình rng: "Tôi không nghĩ vic sn xut khăn li phc tp đến vy" hay "Tôi đã có thêm kiến thc không ch v quy trình sn xut mà còn v phân phi và kinh doanh trong xây dng thương hiu". Đây thc s là mt bui ngoi khóa rt sôi đng và ý nghĩa.

Đến đầu trang này