Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh đang nhận đơn đăng ký cho đợt nhập học tháng 9 năm 2021

2021/04/02

Thi gian nhn h sơ xét tuyn kì nhp hc tháng 9/2021 là t ngày 5/4 (th Hai) đến ngày 26/4 (th Hai) năm 2021. Thí sinh cn hoàn thành các bước sau đ hoàn thành đơn đăng ký: ① Đóng phí kim tra đu vào, ② Đăng ký trc tuyến và ③ Gi h sơ đăng ký.

Ngoài ra, v vic np l phí thi đu vào, đi vi hình thc chuyn khon, vui lòng chuyn tin trước ngày 19/4 đ có th đến tài khon nhà trường trước ngày 26/4.

Các bn có th ti nhng hng mc cn thiết cho vic nhp hc năm 2021 thông qua đường link dưới đây:

www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/vn/about/download/index.html

Đến đầu trang này