Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh đang nhận đơn đăng ký cho đợt nhập học tháng 4 năm 2022

2021/09/03

Thi gian nhn h sơ xét tuyn kì nhp hc tháng 4/2022 là t ngày 3/9 (th Sáu) đến ngày 27/9 (th Hai) năm 2021. Thí sinh cn hoàn thành các bước sau đ hoàn thành đơn đăng ký: Đóng phí kim tra đu vào, ② Đăng ký trc tuyến và ③ Gi h sơ đăng ký.

Ngoài ra, v
vic np l phí thi đu vào, đi vi hình thc chuyn khon, vui lòng chuyn tin trước ngày 20/9 đ có th đến tài khon nhà trường trước ngày 27/9.

Các bn có th ti nhng hng mc cn thiết cho vic nhp hc thông qua đường link dưới đây:

www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/vn/about/download/index.html

Đến đầu trang này