Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh (Bekka) đang tiếp nhận đơn đăng ký đợt 2 kỳ nhập học tháng 4 năm 2022.

2021/10/14

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đợt 2 kỳ nhập học tháng 4/2022 là từ ngày 14/10 (thứ Năm) đến ngày 08/11 (thứ Hai) năm 2021. Thí sinh cần thực hiện 3 bước sau để hoàn thành đơn đăng ký: ① Đóng phí thi đầu vào, ② Đăng ký trực tuyến và ③ Gửi hồ sơ đăng ký tới nhà trường.

Ngoài ra, về việc nộp phí thi đầu vào, đối với hình thức chuyển khoản, vui lòng sớm hoàn thành để tiền có thể đến tài khoản nhà trường trước ngày 08/11.

Vui lòng tải các mục cần thiết cho kỳ thi nhập học thông qua đường link dưới đây:

https://www.kansai-u.ac.jp/ku-jpn/about/download/index.html

Đến đầu trang này