Hội thảo trực tuyến về Đại học Nhật Bản (5 nước khu vực châu Á)

2021/11/16

Hội thảo trực tuyến về Đại học Nhật Bản (5 nước khu vực châu Á)

Đại học Kansai sẽ tham gia Hội thảo trực tuyến về Đại học Nhật Bản (5 nước khu vực châu Á) do Hiệp hội hỗ trợ du học Nhật Bản (ASJAS) tổ chức.

Chúng tôi sẽ tham gia và thuyết trình về Khóa dự bị, giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản (Bekka) cũng như các khoa đại học và sau đại học của trường Đại học Kansai.

Rất hi vọng được gặp các bạn!

Thời gian:

20 tháng 11 năm 2021 (thứ bảy)

15:30 - 15:50 (giờ Nhật Bản)  13:30 - 13:50 (giờ Việt Nam)

Vui lòng truy cập liên kết bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết:

https://asjas.org/ev/#/Fair/E20211120

Đến đầu trang này