Cách thức tổ chức giờ học của học viên Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh (Bekka) năm 2021

2021/04/14

Trong tình hình thực hiện các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19, giờ học của Khóa học đặc biệt dành cho du học sinh (Bekka) năm 2021, về nguyên tắc, sẽ được giảng dạy trực tiếp cho các học viên đã ở Nhật Bản. Học viên không thể nhập cảnh do hạn chế nhập cảnh của chính phủ Nhật Bản có thể tham gia các lớp học tổ chức đồng thời qua video. Nhà trường sẽ cung cấp các bài học kết hợp cho tất cả học viên.

Những học viên tạm thời chưa thể đến Nhật Bản, sau khi lệnh hạn chế nhập cảnh được gỡ bỏ có thể nhập cảnh theo trình tự, sau khi hết thời gian cách ly tự nguyện có thể tham gia học trực tiếp dù trong giữa học kỳ.

Nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng để giữ lại thật nhiều cơ hội học tập cho các học viên Bekka.

Nếu có cập nhật trong cách thức tổ chức, nhà trường sẽ thông báo thông qua mục thông tin mới.

Đến đầu trang này