Activity

速記部

 速記を使って文字を日本語を速く正確に書き取る訓練をするクラブです。
 速記部の部員の大半は大学から速記を始めた部員ばかりです。最初はみんな初心者ですが、2年ほどで日本一になれる人もいます。

部員数 11 
活動内容・場所 誠之館3号館新館3階 
活動時間 月〜金の昼休み、個人の空き時間 
HP https://gochian.github.io/K_U_sokki/sokkimoji.html 
E-mail kandai.sokki@gmail.com 

年間スケジュール

  • 5月 全日本大学速記競技大会
  • 6月 関西学生速記競技大会
  • 8月 夏合宿
  • 10月 関西学生新人速記競技大会
  • 12月 全日本大学速記競技大会
  • 2月 春合宿


事務室時間帯 お問い合わせ サイトマップ 関西大学 学生生活支援グループ