Khóa nghiên cứu ngôn ngữ ngắn hạn mùa Đông khóa 2 Trải nghiệm Trà đạo

2019/02/28

Vào ngày 18 và 19 tháng 2, học viên khóa nghiên cứu ngôn ngữ ngắn hạn khóa 2 đã tham gia trải nghiệm văn hóa Trà đạo. Tại đây, học viên đã vui vẻ với quãng thời gian "Nhất kì nhất hội", tức coi trọng, yêu mến sự tụ họp ngẫu nhiên.

Đến đầu trang này