Thông tin về kỳ thi nhập học

Mục đích của khóa học đặc biệt dành cho du học sinh Đại học Kansai là giảng dạy tiếng Nhật, tình hình Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản, v.v… cho người nước ngoài có nguyện vọng học tiếp lên các khoa, viện sau đại học của trường hoặc các trường đại học, viện sau đại học khác của Nhật Bản.

Khái quát về kỳ thi nhập học(năm 2020)

Số lượng tuyển 100 người (tổng số sinh viên nhập học tháng 4 và tháng 9)
Tư cách nộp đơn

Những người có quốc tịch nước ngoài, và đáp ứng điều kiện (1) và (2) dưới đây.

  1. (1) Người đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp chương trình học 12 năm theo chương trình đào tạo phổ thông ở nước sở tại. Ngoài ra, sinh viên theo học phải là người đủ 18 tuổi trở lên tại thời điểm nhập học, và được trường chúng tôi công nhận có trình độ tương đương với trình độ ở tuổi này trở lên. (Chẳng hạn như trường hợp có trình độ tương đương với "Kỳ thi kiểm tra tốt nghiệp trung học phổ thông" của Nhật.)
    * Với những nước có chương trình phổ thông chỉ có 11 năm, vui lòng liên hệ riêng để có thêm thông tin vì tuỳ theo quốc gia và mô hình trường học do Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản quy định vẫn có trường hợp vẫn đáp ứng được điều kiện này.
    * Các bạn mang hai quốc tịch, quốc tịch Nhật và quốc tịch nước ngoài, xin vui lòng liên hệ riêng với chúng tôi.
  2. (2) Những người có quá trình học tiếng Nhật từ 1 năm trở lên (từ 300 giờ trở lên). Hoặc những người có năng lực tiếng Nhật tương đương hoặc cao hơn trình độ N4 của kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật..

* Tuy nhiên, về nguyên tắc những người đã có hơn 1 năm thường trú tại các trung tâm đào tạo tiếng Nhật khác trên nước Nhật tính đến ngày nhập học vào khóa học đặc biệt dành cho lưu học sinh sẽ không thể nộp đơn.

Lệ phí thi tuyển sinh 20.000 Yên
Cách thức lựa chọn Lựa chọn hồ sơ và phỏng vấn, v.v…

Cho đến khi trở thành du học sinh của khóa học đặc biệt.

Giới thiệu quy trình cho đến khi trở thành du học sinh của khóa học đặc biệt.

Cho đến khi trở thành du học sinh của khóa học đặc biệt.

Trường hợp đã từng lưu trú tại Nhật Bản thì không thực hiện thủ tục tại ⑪, ⑫ . Bản thân người nhập học phải trực tiếp làm thủ tục tại Cục quản lý nhập cảnh.

Lịch trình từ khi gửi hồ sơ đến khi nhập học (Dự định năm 2020)

Nhập học tháng 4 Nhập học tháng 9
Nộp lệ phí tuyển sinh Ngày 6 tháng 9 ~ ngày 30 tháng 9 năm 2019 Ngày 3 tháng 4 ~ ngày 30 tháng 4 năm 2020
Đăng ký trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ Bắt buộc đến ngày 6 tháng 9 ~ ngày 30 tháng 9 năm 2019 Bắt buộc đến ngày 3 tháng 4 ~ ngày 30 tháng 4 năm 2020
Phỏng vấn (chỉ người cư trú tại Trung Quốc) Ngày 26, 27 tháng 10 năm 2019 Ngày 30, 31 tháng 5 năm 2020
Phỏng vấn (Ngoại trừ người đang cư trú tại Trung Quốc) Cuối tháng 10 năm 2019 Cuối tháng 5 năm 2020
Thông báo kết quả Giữa tháng 11 năm 2019 Giữa tháng 6 năm 2020
Nộp tiền khi nhập học Cuối tháng 11 năm 2019 Cuối tháng 6 năm 2020
Đăng ký Visa Tháng 2 năm 2020 Tháng 8 năm 2020
Đến Nhật Bản Cuối tháng 3 năm 2020 Cuối tháng 9 năm 2020
Lễ khai giảng Đầu tháng 4 năm 2020 Cuối tháng 9 năm 2020

Tình hình nhập học ( 2 năm trước)

Số lượng người có nguyện vọng Số lượng người thi đỗ
Học sinh nhập học tháng 4 năm 2017 77 62
Học sinh nhập học tháng 9 năm 2017 133 75
Học sinh nhập học tháng 4 năm 2018 62 52
Học sinh nhập học tháng 9 năm 2018 94 83
Học sinh nhập học tháng 4 năm 2019 61 50
Đến đầu trang này